PRODUCTS

 

 LED LIGHTING หลอดและโคมไฟแอลอีดี ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า อายุใช้งานที่ยาวนานกว่า ความร้อนน้อย ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานประหยัดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารปรอท ไม่มีรังสี  UV ทนทานกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี แทนหลอดไส้ หลอดเรืองแสง หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมได้

 

 

LED DISPLAY BOARD ป้ายโฆษณาอิเล็คทรอนิคส์แอลอีดี สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ให้มุมมองที่กว้าง เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่กว้าง ภาพคม สีสรรสวยงาม ติดตั้งง่าย แสดงได้ทั้งภาพ วิดีโอ ข่าวสาร ข้อความ มีขนาดตั้งแต่เล็กๆ P2,P3,P4 หรือ จะเป็นรุ่นใหญ่ สำหรับพื้นที่ภายนอกหรืิห้องประชุมขนาดใหญ่ เช่น P10,16,P20,P25 เป็นต้น

DIGITAL SIGNAGE ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สามารถแสดงเนื้อหาทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลือนไหว ติดตั้งได้ในสถานที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ห้องประชุม โรงภาพยนต์  มีทั้งรุ่นที่เป้นจอแนวตั้ง หรือแนวนอน ที่สามารถเปลี่ยนแนวได้  รวมทั้งความสามารถของจอสัมผัส เพื่อการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับจอได้ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ี่แบบ Standalone และ Network