USER digital signage catalog

 

 

         
Digital Signage  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลได้ทั้ง ภาพ และ เสียง หรือ จะเลือกแบบที่มี การสัมผัส (แบบ Touch Screen)
เพื่อโต้ตอบกับสื่อโฆษณาได้ โดยรูปภาพที่แสดงสามารถกำหนดให้เป็นแบบภาพนิ่ง หรือ ภาพ เคลื่อนไหว ซึ่ง จะเป็นภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือ คลิปวิดีโอ ก็ได้
โดยมีตารางกำหนดให้แสดงตามลำดับทีกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม
          Digital Signage ทำให้เนื่อหาที่นำเสนอมีความน่าสนใจได้มากกว่าป้ายโฆษณาแบบเดิมๆ
ปัจจุบันจึงมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น ใน สนามบิน รถไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร และ โชว์รูมต่างๆ เป็นต้น
           
ระบบปฏิบัติการของ Digital Sigange มีทั้ง Windows หรือ Android  
จะติดตั้งเป็นแบบ Stand Alone หรือ จะต่อพ่วงเป็น Network ก็ได้ อีกทั้งยังมีแบบที่ติดตั้ง ในอาคาร และ นอกอาคาร ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

NETWORK SIGNAGE

             ระบบสื่อโฆษณาแบบเครือข่าย ที่สามารถนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลสินค้า ที่เป็นทั้งภาพ วีดีโอ ข้อความ ด้วยการนำจอแบบ STANDALONE SIGNAGE มาเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นระบบเครือข่าย และควบคุมการทำงานผ่านส่วนกลาง(Client-Server) 

 

 

STANDALONE SIGNAGE

             ระบบสื่อโฆษณาแบบหน้าจอเดียว ที่สามารถนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลสินค้า ที่เป็นทั้งภาพ วีดีโอ ข้อความ ลักษณะอุปกรณ์มี 2 รูปแบบ คือ 

  • ระบบ Panel เดียว
  • ระบบแยกส่วนจอและ Player

 

 

  1. ระบบ Panel เดียว คือมีจอและตัวควบคมอยู่ในชุดอุปกรณ์เดียวกัน บางครั้งถูกเรียกว่า  PLAYER   โดยที่ระบบจะถูกควบคุมด้วยชุดควบคุมที่อยู่ในชุด Panel นั้นและแสดงผลผ่านหน้าจอของ Panel  ชุดควบคุมเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย CPU,RAM,HARDDISK และมีช่องสัญญาณต่อพ่วง เช่น USB,AUDIO,VGA,HDMI,Netowrk port(RJ54/Wireless)  เพื่อใช้ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภายนอกหรือใช้เป็นระบบเครือข่ายได้ และมีระบบปฏิบัติการ ที่อาจเป็น Windows หรือ Android  พร้อมทั้งมีโปรแกรมระบบสื่อโฆษณาสำหรับไว้ใช้สร้างและควบคุมการแสดงข้อมูลตามลักษณะการนำเสนอสื่อโฆษณา


    นอกจากคุณสมบัติพื้นฐานของระบบแล้ว ยังมีระบบหน้าจอสัมผัส Touch Screen เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดสัมผัสโต้ตอบกับโปรแกรมบนหน้าจอได้  สามารถประยุกต์งานเป็นตู้ KIOS ได้  และรุ่นใหม่ๆ ยังมีในรูปแบบที่สามารถปรับมุมหน้าจอได้